FARSKÉ OZNAMY
9. nedeľa v cezročnom období


Dnes v nedeľu 3.júna 2018 vás animátori z nášho oratka pozývajú na Beh hrdinov. Je to beh s prekážkami, ktoré budú pripravené na ihrisku v oratku. Začiatok registrácie bežcov je o 15.00 hod. a štart prvého behu je o 15.35 hod.! Hlavnou témou tohtoročného behu je: Športujeme srdcom. Šport je viac ako len preteky, zápasy a body. Skutočným hrdinom je ten, ktorý sa dokáže obetovať pre tých, ktorých skutočne miluje. Bude treba prekážky preskočiť, podliezť, preplaziť a budú aj vodné prekážky, preto vás prosíme, aby ste prišli športovo oblečení. Ceny dostáva každý po dobehnutí do cieľa, pretože víťazstvom každého je prekonanie sa. Po behu budeme mať guľáš. Realizačný tím behu sa na vás už veľmi teší.

V piatok 8. júna 2018 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na záver Mariánskej hodinky pred večernou sv. omšou bude odprosujúca pobožnosť. Pri verejnom recitovaní hymnu „Najmilší Ježišu“ je možné tento deň za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V sobotu 9. júna 2018 sú v programe baziliky púť gréckokatolíkov dopoludnia a púť zdravotníkov popoludní.

Na budúcu nedeľu 10. júna 2018 bude v bazilike na sv. omši o 10.30 hod. primičná sv. omša nášho spolubrata z pavlínskeho rádu pátra Martina Gajarského novokňaza a zároveň ho privítame v našej farnosti.

V mesiaci jún bude v bazilike púť motorkárov a to v sobotu 30. júna 2018.

Ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali za projekt na prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti a pri nákupoch v Tesco Kúty, Malacky alebo Rohožník zahlasovali vhodením žetónu za náš projekt: Remeslami spojíme generácie.

 

Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – spomienka
Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka
Nedeľa: 10. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo