FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Najsvätejšej Trojice


Vo štvrtok 31.5.2018 slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätá omša v tento deň bude aj o 10.30 hod. Večerná svätá omša o 18.00 hod. bude spojená s eucharistickou procesiou. Účasť na nej, nech je vyjadrením našej viery v prítomnosť Ježiša Krista medzi nami, v našom meste, domoch a rodinách. Pri recitovaní alebo speve hymnu „Ctíme túto sviatosť“ je možné tento deň získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok. Z dôvodu eucharistického sprievodu budú sv. omše v Strážoch a na námestí iba stredu večer s platnosťou za sviatok o 17.00 hod.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci jún. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude cez celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca, 2. júna 2018 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

V nedeľu 3.júna 2018 vás animátori z nášho oratka pozývajú na Beh hrdinov. Je to beh s prekážkami, ktoré budú pripravené na ihrisku v oratku. Začiatok registrácie bežcov je o 15.00 hod. a štart prvého behu je o 15.35 hod.! Hlavnou témou tohtoročného behu je: Športujeme srdcom. Šport je viac ako len preteky, zápasy a body. Skutočným hrdinom je ten, ktorý sa dokáže obetovať pre tých, ktorých skutočne miluje. Bude treba prekážky preskočiť, podliezť, preplaziť a budú aj vodné prekážky, preto vás prosíme, aby ste prišli športovo oblečení. Ceny dostáva každý po dobehnutí do cieľa, pretože víťazstvom každého je prekonanie sa. Po behu budeme mať guľáš. Realizačný tím behu sa na vás už veľmi teší.

Novéna za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. je v Štefanove počas svätých omší o 18.00 hod. do 30.5.2018.

Občianske združenie Handmade by Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Šaštín-Stráže prosí o podporu projektu na prácu s deťmi a mládežou v oratóriu: pri nákupe v Tesco Kúty, Malacky alebo Rohožník zahlasujte vhodením žetónu práve za náš projekt: Remeslami spojíme generácie. Hlasuje sa len počas jedného mesiaca. Hlasovanie trvá do 4.6.2018.

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – slávnosť
Piatok: Sv. Justína, mučeníka – spomienka
Nedeľa: 9. nedeľa v cezročnom období
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo