FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého -Turíce

Dnešnou Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 20. mája 2018 sa končí Veľkonočné liturgické obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Dnes na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 20. mája 2018 je možnosť získania úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Získa ich veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator.

Taktiež dnes 20. mája 2018 o 14.30 hod. bude v Bazilike Mariánska hodinka s požehnaním pútnikov. Májová pobožnosť pokračuje cez týždeň počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Vo sviatok Panny Márie Matky Cirkvi, čiže zajtra 21. mája 2018 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Ján Orosch. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

S radosťou oznamujeme, že v sobotu 26. mája 2018 počas sv. omše o 10.30 hod. v bazilike bude vysvätený za kňaza náš spolubrat z rádu pavlínov diakon Martin Gajarský. Kňazské svätenie prijme z rúk otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského. Primičnú svätú omšu vo farskom kostole v Trnave na Tulipáne bude slúžiť v nedeľu 27. mája 2018 o 10.00 hod.

Novéna za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. bude v Štefanove počas svätých omší o 18.00 hod. od 22. do 30.5.2018. V nedeľu počas sv. omše o 10.30 hod.

Výťažok zbierky na katolícke masmédiá z minulej nedele bol 931 eur. Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

Občianske združenie Handmade by Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Šaštín-Stráže prosí o podporu projektu na prácu s deťmi a mládežou v oratóriu: pri nákupe v Tesco Kúty, Malacky alebo Rohožník zahlasujte vhodením žetónu práve za náš projekt: Remeslami spojíme generácie. Hlasuje sa len počas jedného mesiaca. Hlasovanie trvá do 4.6.2018.

Liturgický kalendár :

Pondelok: Panny Márie, Matky Cirkvi - sviatok
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Sobota: Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice - slávnosť
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo