FARSKÉ OZNAMY
Siedma veľkonočná nedeľa

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Dnes 13. mája 2018 bude v bazilike púť matiek. Program púte začne sv. omšou o 10.30 hod., po nej bude možnosť uctiť si relikviu sv. Gianny Beretti Mollovej. Celý program púte nájdete na nástenkách a na internetovej stránke baziliky.

Taktiež dnes 13. mája 2018 je zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

Novénu k Duchu Svätému sa modlíme po večernej svätej omši.

V utorok 15. mája 2018 po sv. omši o 18.00 hod. budú aj nasledujúce „Večery so Sedembolestnou“. Srdečne pozývame.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, ktorých obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

Pozývame všetkých na TURÍČNU PÚŤ V NÁRODNEJ SVÄTYNI, BAZILIKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE. Začíname Turíčnou vigíliou sobotu 19. mája 2018 večer o 20.30 hod. V deň Turíc na slávnosť Zoslania Ducha Svätého čiže nedeľu 20. mája 2018 o 10.30 hod. vyvrcholí táto púť slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Svätodušný pondelok, ktorý slávime ako sviatok Matky Cirkvi 21. mája 2018 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Ján Orosch. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

Občianske združenie Handmade by Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Šaštín-Stráže prosí o podporu projektu na prácu s deťmi a mládežou v oratóriu: pri nákupe v Tesco Kúty, Malacky alebo Rohožník zahlasujte vhodením žetónu práve za náš projekt: Remeslami spojíme generácie, vďaka ktorému pripravíme zaujímavé aktivity. Hlasuje sa len počas jedného mesiaca, a to od 7.5.2018 do 4.6.2018.

Novéna za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. bude v Štefanove počas svätých omší o 18.00 hod. od 22. do 30.5.2018. V nedeľu počas sv. omše o 10.30 hod.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Streda: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka – spomienka
Sobota: Turíčna vigília –sobota večer
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce- slávnosť

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo