FARSKÉ OZNAMY
Šiesta veľkonočná nedeľa


Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť je počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Dnešnú nedeľu 6.5.2018 bude v bazilike na sv. omši o 10.30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Pamätajme na deti v našich modlitbách.

Vo štvrtok 10.5.2018 je prikázaný sviatok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Dodatočná sv. omša v bazilike bude aj o 10.30 hod. V kostoloch na Námestí a v Strážach budú sv. omše aj o 17.00 hod.

Novénu k Duchu Svätému sa budeme modliť od piatku 11.5.2018 po večernej svätej omši.

V sobotu 12.5.2018 bude šiesta púť hasičov. Začne sprievodom do baziliky z námestia o 13.30 hod. Následne bude sv. omša o 14.00 hod.

Na budúcu nedeľu 13.5.2018 bude Púť matiek s témou „Spoločnými modlitbami zachránime svoje deti“. Začína sa sv. omšou o 10.30 hod., po nej nasleduje program, ktorý pripravilo spoločenstvo Modlitby matiek.

Taktiež na budúcu nedeľu 13.5.2018 bude zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.

V pondelok, utorok a stredu sú letné prosebné dni, ktorých obsahom sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.

Aj v tomto roku sa koná Prímestský tábor v termíne od 2. do 13.7. 2018. Ak máte záujem prihlásiť vaše dieťa, prihlášku si môžete vyzdvihnúť odteraz v sakristii v bazilike. Odovzdávanie prihlášok sa uskutoční v oratku v termínoch uvedených na prihláške, do naplnenia kapacity.

Občianske združenie Handmade by Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom Šaštín-Stráže prosí o podporu projektu na prácu s deťmi a mládežou v oratóriu: pri nákupe v Tesco Kúty, Malacky alebo Rohožník zahlasujte vhodením žetónu práve za náš projekt: Remeslami spojíme generácie, vďaka ktorému pripravíme zaujímavé aktivity. Hlasuje sa len počas jedného mesiaca, a to od 7.5.2018 do 4.6.2018.

Novéna za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. bude v Štefanove počas svätých omší o 18.00 hod. od 22. do 30.5.2018. V nedeľu počas sv. omše o 10.30 hod.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stolíkoch v bazilike.

Informácie k spomínaným púťam a akciám nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.


Liturgický kalendár :

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok, slávnosť
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo