Turíčna púť 2018
Aj v tomto roku pozývame prežiť Slávnosť Zoslania Ducha Svätého v Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie

Turíčna púť 2018

Program:

 

Sobota 19. mája

(vigília Zoslania Ducha Svätého)

Program osláv 10. výročia TV Lux

12:40 – 13:00 Modlitba posvätného ruženca
13:00 – 15:00 Workshopy (predstavenie relácií TV Lux)
15:00 – 15:15 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15:30 – 16:30 Svätá omša (celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, kazateľ Mons. Cyril Vasiľ)
17:30 – 19:00 Galaprogram (vystúpia Miroslav Dvorský, Monika Kandráčová, Klbko, tanečné divadlo ATak) 

19:00   Svätá omša

20:30   Máriina cesta – Odvaha (sviečkový sprievod so svedectvami)

21:30   Agapé

22:00   Modlitba chvál s témou

24:00   Svätá omša

 

Nedeľa 20. mája

(Slávnosť Zoslania Ducha Svätého)

 

7:00     Svätá omša

8:45     Svätá omša za účasti detí

10.30   Slávnostná svätá omša (Mons. Stanislav Zvolenský)

14:30   Mariánska hodinka

19:00   Svätá omša

 

Pondelok 21. mája

(púť seniorov a chorých)

 

7:00     Svätá omša

9:30     Modlitba posvätného ruženca

10:30   Pútnická svätá omša (Mons. Ján Orosch.)

12:00   Modlitba Anjel Pána, požehnanie devocionálií a pútnikov

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo