Púť matiek
Pozývame mamičky na púť do baziliky, ktorá sa uskutoční 13. mája 2018

Srdečne pozývame mamy na Púť matiek v dome našej Nebeskej Matky. 

V rámci púte sa uskutoční aj diecézne stretnutie hnutia Modlitieb matiek (MM) .

Program: 
10.30 – svätá omša - celebruje P. Matej Kasan SJ, rektor jezuitského kostola a duchovný Centra pomoci pre rodinu v Trnave
po nej požehnanie matiek v požehnanom stave; a možnosť si uctiť relikvie Gianny Beretty Mollovej
11.30 – Modlitby matiek v bazilike;
13.00 – obed z toho, čo si prinesieme;
14.00 – príhovor diecéznych koordinátoriek 
a národnej koordinátorky hnutia MM; 
15.00 – ruženec k Božiemu milosrdenstvu;
„Spoločnými modlitbami zachránime svoje deti!“

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo