FARSKÉ OZNAMY
Piata veľkonočná nedeľa

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci máj. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Pozývame Vás na farský výlet do Trstína - Hájička v utortok 1.mája 2018. Odchod vlaku je o 9.43 hod. stretneme sa na vlakovej stanici o 9.30 hod. Chceme tento deň prežiť ako farská rodina. Budeme mať svätú omšu, opekačku, pobyt v prírode, nejaké hry pre deti. Radi Vás uvidíme.

V prvú sobotu mesiaca, 5. mája 2018 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude Mons. Peter Rusnák bratislavský gréckokatolícky eparcha.

Na budúcu nedeľu 6. mája 2018 bude v bazilike počas sv. omše o 10.30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Spoveď detí bude v sobotu o 9.00 hod. v bazilike.

Zbierka na seminár z minulej nedele činila 1009 eur. Za vašu štedrosť „Pán Boh zaplať“.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stolíkoch v bazilike.

V mesiaci máj budú v bazilike: púť hasičov, v sobotu 12. mája 2018 púť matiek, v nedeľu 13. mája 2018 a v sobotu 19. mája 2018 púť TV Lux. Turíčna púť bude prebiehať nasledovne: 19. mája 2018 vigília, 20. mája 2018 deň Turíc a 21. mája 2018 púť seniorov a chorých. Informácie nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.


Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo