FARSKÉ OZNAMY
Tretia veľkonočná nedeľa

V dnešnú nedeľu 15.4.2018 budú pri popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod. už tretie „Večery so Sedembolestnou“. Táto aktivita bude trvať sedem mesiacov, každého pätnásteho dňa v mesiaci.

Touto nedeľou 15.4.2018 sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. Podporme svojimi modlitbami túto iniciatívu.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stolíkoch v bazilike.

Dňa 20.4.2018 sa uskutoční v našom meste Deň dobrovoľníctva v rámci Dňa Zeme. Súčasťou bude i zber papiera, za ktorý dostanú všetky školy v našom meste odpadové koše na triedený odpad. Ďalšími aktivitami dňa je: upratať priestory okolo historických sôch, kostolov, kalvárií, námestia, potokov a iné. Budeme radi, ak sa k nám pridáte a spoločnou prácou sa nám podarí spraviť niečo pre našu farnosť i naše mesto. Nahlásiť sa môžete u pani Suchej (0944244810). Telefónne číslo a bližšie informácie nájdete na plagátoch na chodbe baziliky.

Na budúcu nedeľu 22.4.2018 o 10.30 hod. bude naším mladým farnosti v bazilike vyslúžená sviatosť birmovania.

Zároveň je to výročný deň (22.4.) vyhlásenia Panny Márie Sedembolestnej za Patrónku Slovenska (1927).

Taktiež na budúcu nedeľu 22.4.2018 bude zbierka na kňazský seminár. Bohoslovci z bratislavského seminára prídu na besedu a pripravia program pri popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod.

V súvislosti s birmovkou oznamujeme birmovancom, že v piatok 20.4.2018 po večernej sv. omši bude nácvik pred birmovkou v bazilike.

Spoveď birmovancov bude v sobotu 21.4.2018 od 9.00 hod. Rodičov birmovancov a ich birmovných rodičov prosíme, aby si spoveď vykonali v týždni pred birmovkou.

Upratovanie baziliky bude v sobotu 21.4.2018 od 14.00 hod.

V kostole v Strážach bude z dôvodu birmovky na budúcu nedeľu 22.4.2018 svätá omša o 8.30 hod.

Liturgický kalendár :

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo