FARSKÉ OZNAMY
Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

Dnešná Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania 1.4.2018 je vrcholom celého liturgického roka. Osem dní po nej slávime veľkonočnú oktávu, ktorá je predĺžením tejto slávnosti Veľkej noci. Touto nedeľou sa začína päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. Dnes po všetkých svätých omšiach bude farská ofera. Za Vašu štedrosť Pán Boh odmeň.

Za obetavosť pri aranžovaní výzdoby celej baziliky a Božieho hrobu, taktiež za prípravu a realizáciu priebehu slávení celého Veľkonočného trojdnia, všetkým zúčastneným, predovšetkým našim mladým, vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Zajtra 2.4.2018 vo Veľkonočný pondelok budú sv. omše jedine v bazilike o 7.00, 8.45, 10.30 a 18.00 hod.

V prvú sobotu mesiaca, 7. apríla 2018 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Novéna k sviatku Božieho milosrdenstva 8.4.2018 v bazilike bude dnešnú nedeľu pri odpoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod. a od zajtra cez týždeň bude pokračovať počas mariánskej hodinky pred večernou svätou omšou.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže organizujú na budúcu nedeľu na sviatok Božieho milosrdenstva (8.4.2018) púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky. Každoročne sa tu na druhú Veľkonočnú nedeľu koná slávnostná sv. omša. Odchod autobusu bude o 13.45 hod. pred bazilikou so zastávkou pri Jednote v Strážach. Cena za autobus je 2€ za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána kostolníka Vladimíra Sofku v sakristii, u pani Evy Mikolovej alebo u pani Kristíny Pöstenyi.

V mesiaci apríl budú v bazilike: púť mužov, v sobotu 14.4.2018 a púť miništrantov, v sobotu 28.4.2018. Informácie nájdete na plagátoch a na internetovej stránke www.bazilika.sk.

Požehnanú Veľkú Noc Vám všetkým praje komunita Pavlínov zo Šaštína-Straží.

Liturgický kalendár :
Pondelok - sobota: Veľkonočná oktáva
Nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo