FARSKÉ OZNAMY
Piata pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty dnešnú nedeľu bude v Strážach na kalvárii o 14.00 hod. v Šaštíne na kalvárii o 15.00 hod. Krížová cesta v Bazilike bude v piatok o 17.30 hod.

Dnešnú nedeľu 18.3.2018 je z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Za Vašu štedrosť vopred ďakujeme.

Tak ako každý rok, tak aj tento sa zapájame už do 13. ročníka pôstnej verejnej zbierky TEHLIČKA. Tohtoročná Tehlička je zameraná na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí a potrebu získať lepší prístup k pitnej vode a energiám v severnej Keni. Animátori z našej a aj okolitých farností chcú túto zbierku ešte obohatiť osobitým spôsobom, a to tak, že po všetkých dnešných svätých omšiach si môžete v bazilike, na námestí a aj v Strážach za dobrovoľný príspevok odniesť chutnú palacinku.

Nasledujúca nedeľa je Kvetná nedeľa čiže nedeľa utrpenia Pána. Počas všetkých svätých omší bude požehnanie ratolestí.
Pri sv. omši o 10.30 hod. bude obrad požehnania ratolestí pri trojhrannej kaplnke.. Prosíme veriacich, aby sa zhromaždili vonku pri kaplnke.

Na Kvetnú nedeľu bude krížová cesta o 14.00 hod iba v Bazilike. Realizáciu a rozjímania si pripravujú deti zo zboru Sedmohlások.

Predsviatočná spoveď v našej farnosti bude o týždeň, na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 v bazilike. Začne o 15.00 hod. kajúcou pobožnosťou. Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu môžete nahlásiť v sakristii.

25. marca 2018 čiže budúcu nedeľu začneme modlitebné akcie Duchovnej adopcie počatého dieťaťa a Občianske združenie Fórum života organizuje už 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého dieťaťa“, ktoré pripomínajú, prejavujú a šíria úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke www.25marec.sk a na nástenke.

Informujeme, že v noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02.hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03. hodinu letného času.

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude v nedeľu 22. apríla 2018 o 10.30 hod. Stretnutie rodičov birmovancov bude v piatok 23.marca 2018 v sále na prízemí v kláštore o 19.00 hod.

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže organizuje 27. marca 2018 mobilný odber krvi „Kvapka pre Sedembolestnú“ v kultúrnom dome v Šaštíne. Info: p. Štefancová 0907 598 232. Ďakujeme.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Nedeľa: Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo