FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá pôstna nedeľa


Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

V utorok je výročný deň zvolenia pápeža Františka (2013). Podporme pontifikát Svätého Otca v službe Bohu a blížnym spoločnými a osobnými modlitbami.

Vo štvrtok 15.3.2018 budú po sv. omši o 18.00 hod. už druhé „Večery so Sedembolestnou“. Táto aktivita bude trvať sedem mesiacov, každého pätnásteho dňa v mesiaci.

Na budúcu nedeľu 18.3.2018 sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Tak ako každý rok, tak aj tento sa zapájame do 13. ročníka pôstnej verejnej zbierky TEHLIČKA. Prostredníctvom tohtoročnej zbierky chceme pomôcť obyvateľom mestečka Korr v severnej Keni získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, prispieť k vzdelávaniu detí a mládeže. Ak sa vám táto iniciatíva páči, môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničky, ktorá sa nachádza spolu s nástenkou pri soche sv. Jozefa a symbolicky nalepiť tehličku na plagát. Animátori z našej a aj okolitých farností chcú túto zbierku ešte obohatiť osobitým spôsobom, a to tak, že po všetkých nedeľných svätých omšiach si môžete v bazilike, na námestí a aj v Strážach za dobrovoľný príspevok odniesť chutnú palacinku.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.


Liturgický kalendár :

Nedeľa: Piata pôstna nedeľa
Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo