FARSKÉ OZNAMY
Tretia pôstna nedeľa

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.


Tak ako každý rok, tak aj tento sa zapájame do 13. ročníka pôstnej verejnej zbierky TEHLIČKA. Prostredníctvom tohtoročnej zbierky chceme pomôcť miestnym obyvateľom Korr (mesto v Keni) získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.
Ak sa vám táto iniciatíva páči, môžete prispieť dobrovoľným príspevkom do pokladničky, ktorá sa nachádza spolu s nástenkou pri soche sv. Jozefa a symbolicky nalepiť tehličku na plagát.

 

Liturgický kalendár :

Sobota: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina - sviatok
Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo