FARSKÉ OZNAMY
6. nedeľa v cezročnom období

Dnes 11.2.2018 o 15.00 hod. pozývame deti na maškarný ples, ktorý sa bude konať v spoločenskej sále v kláštore na prízemí. Treba si doniesť prezuvky. Vstupenkou pre každého je maska na tému „Z rozprávky do rozprávky“ čo znamená iba pozitívne masky. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

Dnes 11.2.2018 je 26. Svetový deň chorých. Možnosť prijať sviatosť pomazania nemocných bude po odpoludňajšej pobožnosti. K prijatiu tejto sviatosti je nevyhnutné byť v stave posväcujúcej milosti.

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnešnú nedeľu 11.2.2018 pri pobožnosti o 14.30 hod. bude v bazilike zmierna poklona pred Eucharistiou s modlitbami a odproseniami za hriechy spoločnosti.

V stredu 14.2.2018 je popolcová streda a začína pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V stredu platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, ktoré sa nedajú nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rokov života a prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v bazilike budú o 7.00 hod, 10.30 hod. a 18.00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17.00 hod.

Vo štvrtok 15.2.2018 bude po sv. omši o 18.00 hod. „Večer so Sedembolestnou“. Táto aktivita bude trvať sedem mesiacov, každého pätnásteho dňa v mesiaci.

V sobotu a nedeľu 17.-18.2.2018 sa v bazilike uskutoční už 11. ročník Púte zaľúbených.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku a zároveň prosí veriacich o podporu aj v tomto roku. Na budúcu nedeľu 18.2.2018 po všetkých sv. omšiach bude zbierka na Charitu.

Cirkevné gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v budove školy na Kláštornom námestí v Malackách v stredu 21. februára 2018 od 8.30 hod. do 13.00 hod. Viac informácií nájdete na nástenke.

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka možnosť zapojiť sa do 7. ročníka biblickej súťaže „BIBLIA PRE VŠETKÝCH“. Zapojiť sa môžu veriaci bez obmedzenia veku v trojčlenných družstvách. Prihlásiť sa treba do konca februára 2018 na farskom úrade.

Liturgický kalendár :
Streda: Popolcová streda
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo