FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Svätej Rodiny

 

Dnes 31.12.2017 pripadá slávnosť Svätej Rodiny. Pri všetkých svätých omšiach dopoludnia bude obnova manželských sľubov. Popoludní bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka o 17.00 hod. Kto sa dnes pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Sv. omša o 19.00 hod. nebude. V noci o 23.30 hod. bude k tichej poklone vyložená Oltárna Sviatosť.

Zajtra 1.1.2018 na Nový Rok budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V sobotu 6.1.2018 je Slávnosť Zjavenie Pána (Traja králi). Sv. omše budú v bazilike o 7.00 hod.  8.45 hod.  10.30 hod.  19.00 hod.  V kostole na námestí o 8.30 hod. V kostole v Strážach o 10.00 hod. V našich krajoch sa pri tejto príležitosti pri sv. omšiach požehnáva voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov.

Požehnanie vašich príbytkov bude v sobotu 6.1.2018 v popoludňajších hodinách. Záujemcovia môžu nahlásiť svoju adresu a číslo telefónu v sakristii u pána kostolníka.

V sobotu 6.1.2018 začneme deviatnik k svätému Pavlovi prvému pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho Rádu. Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do tohto deviatnika, pri ktorom budeme spievať hymny k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v sobotu a nedeľu pred sv. omšou o 8.45 hod. v týždni pred večernou.

V sobotu 6.1.2018 fatimská sobota z dôvodu slávenia prikázaného sviatku nebude.

Na budúcu nedeľu 7.1.2018 je sviatok Krstu Krista Pána ktorým sa končí Vianočné liturgické obdobie.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2018. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi  -  spomienka
Streda: Najsvätejšie meno Ježiš - spomienka
Sobota: Zjavenie Pána - slávnosť
Nedeľa: Krst Krista Pána - sviatok

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo