FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Gaudete - tretia adventná nedeľa

Dnes v nedeľu 17. 12. 2017 bude v našej farnosti predvianočné spovedanie. V Bazilike budú spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

Zajtra v pondelok 18. 12. 2017 od 9.00 hod. bude v bazilike generálne upratovanie. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu navštívime v utorok 19. 12. 2017 dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili v sakristii ich adresu a číslo telefónu.

V stredu, štvrtok a piatok (20.-22. 12. 2017) bude po večerných svätých omšiach o 18.45 hod. adventná duchovná obnova. Témou tejto obnovy bude: „Láska bez miery“.

Od pondelka do soboty sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pozývame predovšetkým deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Pre všetky deti, ktoré prichádzali na roráty sú pripravené rôzne odmeny a sladkosti. Tieto odmeny budeme rozdeľovať po nedeľnej sv. omši o 8.45 hod.

Na budúcu nedeľu - štedrý deň 24. 12. 2017 budú sv. omše dopoludnia v bazilike a filiálnych kostoloch ako v každú nedeľu. O 17.00 hod. nás budú zvony zvolávať na slávnostnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Večer sv. omša nebude. V noci budú sv. omše na námestí a v Strážach o 22.00 hod. V bazilike bude sv. omša o 24.00 hod.

Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky potravín pre rodiny a osoby v núdzi organizovanej farskou charitou v Šaštíne-Strážach srdečne ďakujeme.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2018. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.


Liturgický kalendár :


Nedeľa: 4. adventná nedeľa Štedrý deň

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo