Zbierka potravín pre rodiny a osoby v núdzi
Zbierku organizuje charita farnosti Šaštín-Stráže v termíne od 11. do 15. decembra 2017

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo