Vianočné obdobie 2017
Rozpis svätých omší a spovedania

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

24.12. (nedeľa) 4. Adventná nedeľa  Štedrý deň

      7.00, 8.45, 10.30, 24.00 (polnočná)

25.12. (pondelok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok

      7.00, 8.45, 10.30, 19.00

      16.00 jasličková pobožnosť, litánie a požehnanie

26.12. (utorok) SV. ŠTEFANA

      7.00, 8.45, 10.30, 19.00

31.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY

     7.00, 8.45, 10.30 sväté omše s obnovením manželských sľubov

     17.00 ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka

     23.30 poklona pred Oltárnou Sviatosťou

1.1. (pondelok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok

     7.00, 8.45, 10.30, 19.00

     14.30 litánie a požehnanie

6.1. (sobota) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok

     7.00, 8.45, 10.30, 19.00

7.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA

     7.00, 8.45, 10.30, 19.00

     14.30 litánie a požehnanie

 

FILIÁLNE KOSTOLY

KOSTOL SV.JÁNA BOSCA, Šaštín (na námestí)

24.12. (nedeľa) 8.30, 22.00

25.12. (pondelok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30

26.12. (utorok) SV.ŠTEFANA 8.30

31.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY 8.30 sv. omša s obnovením manželských sľubov

1.1. (pondelok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 8.30

6.1. (sobota) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30

7.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA 8.30

 

KOSTOL SV.ALŽBETY UHORSKEJ, Stráže

24.12. (nedeľa) 10.00, 22.00

25.12. (pondelok) NARODENIE PÁNA prikázaný sviatok 10.00

26.12. (utorok) SV.ŠTEFANA 10.00

31.12. (nedeľa) SVÄTEJ RODINY 10.00 sv. omša s obnovením manželských sľubov

1.1. (pondelok) PANNY MÁRIE BOHORODIČKY prikázaný sviatok 10.00

6.1. (sobota) ZJAVENIE PÁNA prikázaný sviatok 8.30

7.1. (nedeľa) 2. nedeľa po narodení Pána - KRST KRISTA PÁNA 10.00

  

Predvianočné spovedanie: 17.12. (nedeľa) 15.00-18.30 v BAZILIKE

                                                   Martin Lehončík OSPPE, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo