FARSKÉ OZNAMY
Biblická nedeľa - druhá adventná nedeľa

Z rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska sa druhá adventná nedeľa, čiže dnes 10. 12. 2017 slávi ako biblická nedeľa.

Od pondelka do soboty sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.

Farská charita organizuje od 11. do 15. 12. 2017 zbierku potravín pre rodiny a osoby v núdzi. Do tejto zbierky sa zapojíte kúpením potravín v Šaštíne predajňa Hejs a v Strážach predajňa Slniečko. Zakúpené potraviny vložíte do pripravených krabíc v týchto  obchodoch a charita ich rozdelí potrebujúcim. Vopred všetkým ďakujeme. 

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.

Na budúcu nedeľu 17. 12. 2017 bude v našej farnosti predvianočné spovedanie. V Bazilike budú spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2018. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej bazilike. Cena kalendára je 5,- eur.

Poriadok bohoslužieb počas vianočného obdobia je na nástenke a na internete.

Zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1 039,- EUR. Ďakujeme za Vašu štedrosť.

 

Liturgický kalendár :

Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - spomienka
Streda: Sv. Lucia, panna a mučenica - spomienka
Štvrtok: Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 3. adventná nedeľa - Nedeľa Gaudete

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo