FARSKÉ OZNAMY
Prvá adventná nedeľa

Dnešnou prvou adventnou nedeľou 3. 12.2017 začíname nový cirkevný liturgický rok.

Dnes 3. 12. 2017 je zbierka na charitu. Ďakujeme vopred za Vašu obetavosť a štedrosť.

Dnešnú nedeľu 3. 12.2017 oslávi Spoločenstvo Matky Sedembolestnej, ktoré sa modlieva každý utorok po večernej sv. omši sedembolestný ruženec pred sviatosťou oltárnou, 8. výročie svojho pôsobenia. Program výročného stretnutia sa začne o 14.30 hod. modlitbami v bazilike. Pozvaní sú aj tí, ktorí by sa chceli zapoznať s činnosťou spoločenstva.

Od zajtra - pondelka 4. 12. 2017 budú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme päť minút pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny. V sobotu 9. 12. 2017 bude rorátna svätá omša tiež o 7.00 hod. ráno.

V piatok 8. 12. 2017 je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, čiže máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. V bazilike o 10. 30 hod. bude dodatočná sv. omša.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2018. Cena kalendára je 5,- eur.

Liturgický kalendár :

Štvrtok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa: 2. adventná nedeľa - biblická nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo