Stolový farský kalendár na rok 2018 v ponuke
V sakristii u pána kostolníka si môžete zakúpiť stolový farský kalendár s bohatou ponukou fotografií zo života našej farnosti.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo