FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Krista Kráľa

Dnes 26. novembra 2017 popoludní o 14.30 h si v Bazilike pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou vykonáme obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci december. Príležitosť prijať sviatosť zmierania bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca 2. decembra 2017 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 h a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Milé deti a rodičia. Chceli by sme vás pozvať na robenie adventných vencov. Tešíme sa na vás v sobotu, 2. decembra 2017 o 10.00 h v herni oratória. Vaši animátori.

Požehnanie adventných vencov bude v sobotu pred večernou sv. omšou a v nedeľu pred všetkými sv. omšami. Vence môžete pred sv. omšami položiť pred oltár.

V nedeľu 3. decembra 2017 oslávi Spoločenstvo Matky Sedembolestnej, ktoré sa modlieva každý utorok po večernej sv. omši sedembolestný ruženec pred sviatosťou oltárnou, 8. výročie svojho pôsobenia. Program výročného stretnutia sa začne o 14.30 h modlitbami v bazilike. Pozvaní sú aj tí, ktorí by sa chceli zapoznať s činnosťou spoločenstva.

V sakristii baziliky si ešte môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2018. Cena kalendára je 5,- eur.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na charitu.

Liturgický kalendár :

Štvrtok: sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Nedeľa: 1. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo