FARSKÉ OZNAMY
33. nedeľa v cezročnom období

Odchod autobusu na muzikál Povolanie pápež do Nitry je v pondelok 20. novembra o 15.30 h. spred budovy mestského úradu.


V sakristii baziliky si môžete kúpiť náš nový farský stolový kalendár na rok 2018. Cena kalendára je 5,- eur.


Svätomartinská zbierka z minulej nedele činila 1108 eur. Ďakujeme Vám za štedrosť a milodary.

V sobotu 25.11. 2017 bude v našej národnej svätyni púť železničiarov. Začína modlitbou posv. Ruženca o 9.15 h. Pútnickú sv omšu o 10.00 h bude celebrovať o. biskup František Rábek, vojenský ordinár.

Pozývame všetky deti, ktoré chcú tento rok koledovať v rámci Dobrej Noviny, qaby prišli na nácvik do oratka v sobotu 25.11 o 14.00 h.


V sobotu 2. decembra 2017 sa v Senici o 16.00 hod. uskutoční koncert skupiny Milenky band. Viac informácii nájdete na plagátoch

Liturgický kalendár :

Utorok: Obetovanie Panny Márie - spomienka
Streda: sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Piatok: sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka
Nedeľa: Nedeľa Krista Kráľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo