FARSKÉ OZNAMY
32. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 12. novembra 2017 sa koná pri všetkých sv. omšiach tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža pozýva darcov krvi na ďalší mobilný odber krvi Kvapka pre Sedembolestnú, ktorý sa uskutoční v pondelok 13. novembra 2017, mimoriadne na zmenenom mieste - v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Šaštíne na námestí. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u pani Machovej alebo Štefancovej (0907 229 823, 0907 598 232). Povzbudzujeme najmä váhajúcich, aby našli vďaka Sedembolestnej odvahu!
Nasledujúci týždeň od 12. do 19. novembra 2017 je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný program Godzone v piatok 17. novembra od 18:00 v bratislavskej Hant Aréne). Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka. Viac informácií je na plagáte na výveske.
V piatok 17. novembra 2017 bude o 10.00 hod. v Strážach hodová slávnostná svätá omša. Večerná sv. omša v Strážach už nebude.
V piatok 17. novembra 2017 sa o 9.00 hod. bude konať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.
V sobotu 2. decembra 2017 sa v Senici o 16.00 hod. uskutoční koncert skupiny Milenky band. Viac informácii nájdete na plagátoch.
V dňoch 2.-3. decembra sa v Kňazskom seminári v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí pre miništrantov. Začiatok je v sobotu o 9.00 hod. a koniec v nedeľu približne o 13.00 hod. Príspevok je 5€. Cieľom podujatia je povzbudenie chlapcov v duchovnom živote a v uvažovaní nad životným povolaním. Súčasťou programu je modlitba, šport a intelektuálna formácia miništrantov. Udalosť Minfa Dod je predĺžením a pripomienkou letných miništrantských táborov Minfa, ktoré sa uskutočňujú každý rok pod vedením bohoslovcov Bratislavského seminára.

Liturgický kalendár :
Piatok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka
Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo