FARSKÉ OZNAMY
31. nedeľa v cezročnom období

Veriaci, ktorí od 1. do 8. novembra nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zomrelých, môžu získať jedenkrát denne odpustky pre duše v očistci. Treba splniť i nasledujúce podmienky: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a odmietnuť každý hriech i náklonnosť k hriechu. Jedna svätá spoveď však stačí na celé toto obdobie.
Pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia 10.-12. novembra 2017. Informácie nájdete na nástenke.
Na budúcu nedeľu 12. novembra 2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža pozýva darcov krvi na ďalší mobilný odber krvi Kvapka pre Sedembolestnú, ktorý sa uskutoční v pondelok 13. novembra 2017, mimoriadne na zmenenom mieste - v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Šaštíne na námestí. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u pani Machovej alebo Štefancovej (0907 229 823, 0907 598 232). Povzbudzujeme najmä váhajúcich, aby našli vďaka Sedembolestnej odvahu!
V dňoch 2.-3. decembra sa v Kňazskom seminári v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí pre miništrantov. Začiatok je v sobotu o 9.00 hod. a koniec v nedeľu približne o 13.00 hod. Príspevok je 5€. Cieľom podujatia je povzbudenie chlapcov v duchovnom živote a v uvažovaní nad životným povolaním. Súčasťou programu je modlitba, šport a intelektuálna formácia miništrantov. Udalosť Minfa Dod je predĺžením a pripomienkou letných miništrantských táborov Minfa, ktoré sa uskutočňujú každý rok pod vedením bohoslovcov Bratislavského seminára.

 


Liturgický kalendár :
Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok
Piatok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota: Sv. Martina z Tours, biskupa - sviatok
Nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo