FARSKÉ OZNAMY
30. nedeľa v cezročnom období

V stredu 1. novembra. 2017 je slávnosť Všetkých svätých, je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnou účasťou na sv. omši. Sv. omše budú v Bazilike a vo filiálnych kostoloch ako v nedeľu.

Dušičková pobožnosť bude taktiež v stredu 1. novembra 2017 na cintoríne v Strážach o 14.00 hod. a na cintoríne v Šaštíne o 15.00 hod.

V týchto dňoch chodíme na cintorín viac ako inokedy. Veriaci, ktorí od 1. do 8. novembra nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zomrelých, môžu získať jedenkrát denne odpustky pre duše v očistci. Treba splniť i nasledujúce podmienky: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a odmietnuť každý hriech i náklonnosť k hriechu.

Veriaci, ktorí 2. novembra navštívia kostol, alebo kaplnku a tam sa pomodlia Otče náš a Verím v Boha, môžu získať úplné odpustky, ktoré môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba splniť i vyššie uvedené podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na celé toto obdobie.

Aj v tomto roku sa 2. novembra 2017 na spomienku všetkých verných zosnulých uskutoční podujatie s názvom Sviečka za nenarodené deti. Spomienku na tieto deti môžeme symbolicky vyjadriť večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou. Bližšie informácie o projekte nájdete na plagátoch a stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Sviečku si môžete zakúpiť za symbolický príspevok 1,-euro pred bazilikou a tiež aj v sakristii baziliky. Jej kúpou podporíte projekty na ochranu života.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci november. Príležitosť prijať sviatosť zmierania bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V sobotu 4. novembra o 11.00 hod. v Bazilike bude ďakovná sv. omša vdp. Viliama Tumu rodáka zo Šaštína za 25 rokov kňazskej služby.

V prvú sobotu mesiaca 4. novembra 2017 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Zbierka na misie z minulej nedele činila 1165 eur. Za Vašu štedrosť a modlitby za misie vyslovujeme: Pán Boh Vám odmeň.

Liturgický kalendár :
Streda: Všetkých svätých - slávnosť
Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota: Sv. Karola Boromejského, kňaza - spomienka
Nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo