FARSKÉ OZNAMY
Misijná nedeľa 29. nedeľa v cezročnom období

Dnes, v nedeľu 22.10.2017 je zbierka na misie. Za Vašu štedrosť a modlitby za misie
vyslovujeme úprimné: Ďakujeme. Pri pobožnosti o 14.30 hod sa pomodlíme misijný ruženec.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stojanoch v Bazilike.

V októbri sa modlíme ruženec. Pozývame všetky deti a mladých každý piatok na modlitbu posvätného ruženca spolu s animátormi. Modliť sa budeme pred svätou omšou o 17.00 hod.

Stretnutie všetkých dobrovoľníkov Národnej Púte sa uskutoční v sobotu 28. októbra 2017 o 17.00 hod. v spoločenskej miestnosti kláštora. Bude spojené s poďakovaním za Vašu pomoc pri organizácii a priebehu Národnej Púte 2017.

Fórum života organizuje akciu Sviečka za nenarodené deti. Podporiť túto aktivitu môžeme zakúpením a modlitebným zapálením sviečky s logom kampane. Viac informácií nájdete na plagátoch a stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.

Informujeme, že v noci z 28. na 29. októbra 2017 sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Členovia SSV nech si kalendár a podielovú knihu vyzdvihnú v sakristii u kostolníka. Členské ostáva 5 eur.

 

Liturgický kalendár :

Sobota: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo