FARSKÉ OZNAMY
28. nedeľa v cezročnom období

Dnes, v nedeľu 15.10.2017 popoludní po pobožnosti bude beseda s don Petrom Lorencom misionárom v Rusku, v Jakutsku na Sibíri. Srdečne pozývame.

Taktiež dnes, v nedeľu 15.10.2017 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí o 16.00 hod. pred bazilikou. Prosíme všetkých o účasť.

Vyšlo ďalšie číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stojanoch v Bazilike.

V mesiaci október sa modlíme modlitbu posvätného ruženca o 17.00 hod. Touto modlitbou sa pripájame k akcii Milión detí sa modlí ruženec, ktorá bude v stredu 18.10.2017. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

V októbri pozývame všetky deti a mladých každý piatok na modlitbu posvätného ruženca spolu s animátormi. Modliť sa budeme pred svätou omšou o 17.00 hod.

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Podporiť túto aktivitu a prejaviť úctu ľudskému životu od počatia môžeme zakúpením a modlitebným zapálením sviečky s logom kampane. Viac informácií nájdete na plagátoch a stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Informujeme, že v najbližších dňoch bude vydaný náš farský kalendár.

Členovia SSV nech si kalendár a podielovú knihu vyzdvihnú v sakristii u kostolníka. Členské ostáva 5 eur.

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda: Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo