FARSKÉ OZNAMY
27. nedeľa v cezročnom období

Pozývame všetky deti a rodičov na Šarkaniádu, ktorá bude dnes v nedeľu 8. októbra 2017 na Zváčke v Strážach. Vyrážame o 14-tej popoludní z Oratka. Vyhlásené budú rôzne súťaže. Jednou z nich bude aj: Súťaž o najoriginálnejšieho, doma vyrobeného šarkana. Tešia sa na vás vaši animátori.

Vpiatok 13. októbra 2017 bude po večernej sv. omši mariánska cesta svetla. Doneste si so sebou sviece.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu, 15.10.2017 o 16.00 h pred bazilikou.

V mesiaci október pozývame všetky deti a mladých každý piatok na modlitbu posvätného ruženca spolu s animátormi. Modliť sa budeme pred svätou omšou o 17.00 hod.

Oznam od animátorov: Milé deti, rozbiehame v oratku rôzne stretká, krúžky, aktivity a preto vás pozývame na stretnutie do oratka, kde vám tieto stretká predstavíme a následne sa na ne môžete prihlásiť. Uskutoční sa v piatok 13.10.2017 o 16.00 h. Tešíme sa na vás.

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Podporiť túto aktivitu a prejaviť úctu ľudskému životu od počatia môžeme zakúpením a modlitebným zapálením sviečky s logom kampane. Viac informácií nájdete na plagátoch a stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.

Záujemcovia o návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež, ktoré plánujeme na 20. november 2017, sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

Členovia SSV nech si kalendár a podielovú knihu vyzdvihnú v sakristii u kostolníka. Členské ostáva 5 eur.

Liturgický kalendár :
Nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo