FARSKÉ OZNAMY
26. nedeľa v cezročnom období

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci október. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pri bohoslužbách. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca, 7. októbra 2017 sa dopoludnia uskutoční púť ružencového bractva za prítomnosti trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

Fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Pozývame všetky deti a rodičov na Šarkaniádu, ktorá bude na budúcu nedeľu 8. októbra 2017 na Zváčke v Strážach. Vyrážame o 14-tej popoludní z Oratka. Vyhlásené budú rôzne súťaže. Jednou z nich bude aj: Súťaž o najoriginálnejšieho, doma vyrobeného šarkana. Tešia sa na vás vaši animátori.

Keďže začal mesiac október, pozývame všetky deti a mladých každý piatok na modlitbu posvätného ruženca spolu s animátormi. Modliť sa budeme pred svätou omšou o 17.00 hod.

Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a modliť sa za ich rodiny a za zmenu zmýšľania tých, ktorí podporujú alebo priamo sa podieľajú na vykonávaní potratov. Spomienku na zomrelé nenarodené deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny alebo v spoločenstve. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4 eurá) alebo plastovom (1 euro) prevedení si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov Fóra života a podporiť tak aktivity a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti života od počatia. Viac informácií nájdete na plagátoch a stránke: www.sviecka.forumzivota.sk.

Informujeme, že duchovno-formačné stretnutie pre lekárnikov, laborantov a študentov farmácie sa bude konať v sobotu 7.10.2017 v Košiciach.

Záujemcovia o návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež, ktoré plánujeme na 20. november 2017, sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

Oznam pre birmovancov. Opäť začíname stretká pred prijatím sviatosti birmovania.

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť podielovú knihu a zaplatiť členské vo výške 5 eur v sakristii.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Svätých anjelov strážcov - spomienka
Streda: Sv. Františka Assiského - spomienka
Sobota: Ružencovej Panny Márie - spomienka
Nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo