FARSKÉ OZNAMY
25. nedeľa v cezročnom období

V sobotu 30. septembra 2017 v Bratislave - Petržalke počas svätej omši o 10.30 hod. bude slávnosť blahorečenia Titusa Zemana, mučeníka za vieru. Odporúčame účasť na slávnosti blahorečenia. Titus Zeman študoval a pôsobil aj v Šaštíne.

Dávame vám do pozornosti aktivitu: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Pozývame vás pridať sa svojou obetou a modlitbou. Všetky potrebné informácie nájdete na nástenke a na webovej stránke www.postaputzaknazov.sk.

Záujemcovia o návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež, ktoré plánujeme na 20. november 2017, sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

 

 

Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka

Piatok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok

Sobota: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi- spomienka

Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo