FARSKÉ OZNAMY
24. nedeľa v cezročnom období

Chceme sa poďakovať za akúkoľvek spoluprácu pri organizácii národnej púte. Ďakujeme, že ste sa do tejto rozsahovo najväčšej aktivity v našej farnosti a bazilike zapojili. Vyslovujeme Vám všetkým veľké ĎAKUJEME.


Jesenné kántrové dni sú stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.


Dňa 23. 9. 2017 v sobotu, pozývame deti na výrobu ružencov, s ktorými sa nasledujúci mesiac budeme modliť v bazilike. Stretáme sa o 15:00 v orátku. Môžete si priniesť vlastné materiály, ako koráliky, gaštany a podobne. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

Dávame vám do pozornosti aktivitu: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Pozývame vás pridať sa svojou obetou a modlitbou. Všetky potrebné informácie nájdete na nástenke a na webovej stránke www.postaputzaknazov.sk.


Liturgický kalendár :

Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

Štvrtok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu – sviatok

Sobota: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka

Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo