FARSKÉ OZNAMY
23. nedeľa v cezročnom období

V stredu 13. septembra 2017 od 9.00 hod. bude v bazilike generálne upratovanie pred národnou púťou. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

V stredu 13. septembra 2017 po večernej sv. omši pozývame na mariánsku cestu svetla. Prineste si so sebou sviece.


V piatok 15. septembra 2017 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska bude národná púť. O 10.30 hod. bude slávnostná svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude prešovský arcibiskup - metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Podrobné informácie o púti a sprievodnom programe nájdete na plagátoch a internetovej stránke bazilika.sk.


Oznamujeme dobrovoľníkom prihláseným na pomoc pri národnej púti, že v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2017 sa stretneme na kláštornom nádvorí o 7.00 h ráno.

 


Liturgický kalendár :
Streda: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Štvrtok: Povýšenie Svätého Kríža – sviatok

Piatok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - slávnosť

Sobota: Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka
Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo