FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa v cezročnom období

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a formou pomohli pri tohtoročnej dožinkovej slávnosti v bazilike.


V piatok 8. septembra 2017 si pripomenieme príchod a pôsobenie Saleziánov a Saleziánok v našej farnosti. O 16.00 hod. bude odhalenie a požehnanie pamätnej tabule na dome (p. Lisinovič), kde pôsobila komunita sestier Saleziánok. O17.00 hod. bude Mariánska hodinka v bazilike a po nej o 18.00 hod. ďakovná svätá omša.


Budúci piatok 15. septembra 2017 na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska bude národná púť. O 10.30 hod. bude slávnostná svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude prešovský arcibiskup - metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Podrobné informácie o púti a sprievodnom programe nájdete na plagátoch a internetovej stránke bazilika.sk.


Pomodlime sa za zosnulého emeritného bratislavsko - trnavského pomocného biskupa Štefana Vrableca. Odpočinutie večné daj mu Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

 

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov - spomienka
Piatok: Narodenie Panny Márie - sviatok
Nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo