FARSKÉ OZNAMY
15. nedeľa v cezročnom období

Ďakujeme organizátorom i podporovateľom nášho farského detského prímestského tábora a vyprosujeme im Božie dary.


Pozývame vás na XII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Nájdete ho v bazilike v strednej časti pri pokladničke.

Povzbudzujeme vás, aby ste počas prázdnin a dovoleniek nezabudli na každodennú modlitbu, počúvanie Božieho Slova a účasť na nedeľnej sv. omši.

Liturgický kalendár :
pondelok: Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov – (spomienka)
Sobota: Sv. Márie Magdalény- sviatok
Nedeľa: 16. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo