FARSKÉ OZNAMY
14. nedeľa v cezročnom období

Tento týždeň pokračuje prímestský tábor v našej farnosti.

Dnes v nedeľu 9. júla 2017 bude o 10.30 hod. v Kútoch slávnostná svätá omša pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Andreja Radlinského.

Vo štvrtok 13. júla 2017 bude po večernej sv. omši mariánska cesta svetla. Doneste si so sebou sviece.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža pripravuje na 11. júl 2017 8. mobilný odber krvi v kultúrnom dome v Šaštíne. Povzbudzujeme vás k účasti na tejto humánnej akcii a prosíme darcov krvi, aby sa zapísali u pani Machovej alebo Štefancovej - telefóny nájdete na nástenke (0907 229823, 0907 598232).

Pozývame vás na XII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Oznamujeme tohtoročným prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom, že fotky a DVD zo slávnosti prvého sv. prijímania si môžu vyzdvihnúť u pani Alexandry Pribilovej.

Prežívame čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Svet je veľký Boží dar stvorenia, ktorý máme rešpektovať a chrániť. Aj počas celého leta nezabúdajme za tento dar ďakovať Bohu.

Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy – sviatok
Sobota: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 15. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo