FARSKÉ OZNAMY
13. nedeľa v cezročnom období

Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti, ktoré sa uskutočnilo minulú nedeľu.

Dnes v nedeľu 2. júla 2017 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša, na ktorú srdečne všetkých pozývame.

Tento a nasledujúci týždeň bude prímestský tábor v našej farnosti. Oznamujeme rodičom detí, ktoré idú na prímestský tábor, že registrácia detí bude v pondelok 3. júla 2017 od 8.00 do 8.45 hod.

Od pondelka 3. júla 2017 bude upravený program slávenia sv. omší vo filiálnych kostoloch. V týždni budú sv. omše v Strážach iba v utorok o 17.00 hod. a na námestí iba v piatok o 17.00 hod. V nedeľu budú sv. omše ako doteraz.

V stredu 5. júla 2017 slávime slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. V tento deň bude v Nitre zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci júl. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa počas bohoslužieb.

Na budúcu nedeľu 9. júla 2017 bude o 10.30 hod. v Kútoch slávnostná svätá omša pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Andreja Radlinského.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža pripravuje na 11. júl 2017 8. mobilný odber krvi v kultúrnom dome v Šaštíne. Povzbudzujeme vás k účasti na tejto humánnej akcii a prosíme darcov krvi, aby sa zapísali u pani Machovej alebo Štefancovej - telefóny nájdete na nástenke (0907 229823, 0907 598232).

Pozývame vás na XII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Výťažok zbierky na dobročinné diela Svätého Otca z minulej nedele bol 801 eur. Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

Je tu opäť čas letných prázdnin a oddychu. Prajeme Vám príjemné dovolenkové obdobie. Svet je veľký Boží dar stvorenia, ktorý máme rešpektovať a chrániť. Aj počas celého leta nezabúdajme za tento dar ďakovať Bohu.


Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Tomáša, apoštola – sviatok
Streda: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
Nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo