FARSKÉ OZNAMY
12. nedeľa v cezročnom období

Dnešnú nedeľu 25. júna 2017 bude v bazilike na sv. omši o 10.30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Pamätajme na deti v modlitbe.

 

Taktiež dnes 25. júna 2017 je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Vo štvrtok  29. júna 2017 slávime slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Svätá omša v tento deň, prikázaný sviatok bude v bazilike aj o 10.30 hod. Vo filiálnych kostoloch  budú sv. omše: v Strážach o 16.00 hod. a na Námestí o 17.00 hod.

 

V prvú sobotu mesiaca, 1. júla 2017 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

 

Na budúcu nedeľu 2. júla 2017 bude o 17.00 hod. v kaplnke sv. Alojza pri ceste na Holíč slávnostná svätá omša, na ktorú srdečne všetkých pozývame.

 

Tiež na budúcu nedeľu 2. júla 2017 bude v kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch o 15.30 hod. svätá omša pri príležitosti osláv sv. Cyrila a Metoda.

 

 Mladým z farností Bratislavskej arcidiecézy, ktorí túžia pracovať na sebe a slúžiť, oznamujeme, že sa otvára nový ročník BAŠky - Bratislavskej animátorskej školy. Prihlásiť sa dá do 16. júla prostredníctvom stránky www.mladezba.sk, kde je aj viac informácií o tomto programe.

 

Pozývame vás na XII. pešiu púť  z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

 

 

 

Liturgický kalendár :

Streda:     Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka – spomienka

Štvrtok:   Sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok, slávnosť

Nedeľa:   13. nedeľa v cezročnom období

 

 

Martin Lehončák OSPPE

     správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo