FARSKÉ OZNAMY
11. nedeľa v cezročnom období

Dnes, v nedeľu 18. júna 2017, bude v bazilike nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Stretáme sa o 14.30 v Oratóriu. Účasť detí je povinná. Deti na tomto stretnutí dostanú modlitebnú knižku.

Taktiež dnes 18. júna 2017 máme v našej farnosti Farský deň. Zároveň je tento deň dňom otcov. Srdečne pozývame o 16.00 hod do baziliky na koncert zboru „7hlások“ a potom do oratória na spoločné stretnutie, futbalový zápas a guláš.

V piatok 23.júna 2017 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho po večernej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť. Pri verejnom recitovaní hymnu „Najmilší Ježišu“ je možné tento deň za obvyklých podmienokzískať úplné odpustky.

V sobotu 24. júna 2017 sú v programe baziliky púť gréckokatolíkov dopoludnia a púť motorkárov popoludní.

Na budúcu nedeľu 25. júna 2017 bude v bazilike na sv. omši o 10.30 hod. slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Spoveď detí bude v piatok o 16.00 hod. v bazilike.

Na budúcu nedeľu 25. júna 2017 bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Pozývame vás na XII. pešiu púť z Trnavy na Jasnú Horu v Čenstochovej, ktorá bude v termíne od 12. do 27. augusta 2017. Informácie nájdete na našej farskej stránke a na nástenke.

Slovenskí otcovia biskupi dostali od Svätého Otca Františka možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci pri pomodlení sa Korunky k Božiemu milosrdenstvu v kostole pred bohostánkom alebo vystavenou Sviatosťou Oltárnou. K tomu je potrebné splnenie zvyčajných podmienok akými sú sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Výhoda je v tom, že ich môžeme získavať počas celého roka, nie iba v dušičkovom období v novembri.

Liturgický kalendár :
Streda: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka –spomienka
Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Nedeľa: 12. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo