FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Dnesnedeľu 11. júna 2017 bude v bazilike nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Stretáme sa o 15.00 v Oratóriu. Účasť detí je povinná.

Každého 13. dňa v mesiaci po celý tento jubilejný fatimský rok je za zvyčajných podmienokmožnosť získania úplných odpustkov pri verejnom uctievaní Fatimskej Panny Márie. Utorok 13. 6. 2017 budev bazilike po večernej sv. omši mariánska cesta svetla. Prineste si sviece.

Štvrtok15.6.2017 slávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätá omša v tento deň bude aj o 16.00 v Strážoch, 17,00 v Šaštín-námestie a v bazilike o 10.30 hod. Večerná svätá omša o 18.00 hod. bude spojená s eucharistickou procesiou. Účasť na nej, nech je vyjadrením našej viery v prítomnosť Ježiša Krista medzi nami, v našom meste, domoch a rodinách. Pri recitovaní alebo speve hymnu „Ctíme túto sviatosť“ je možné tento deň získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok.

Informujeme, že v sobotu 17. júna 2017 sa v Gbeloch uskutoční prehliadka speváckych zborov. Účinkuje aj náš zbor sedmohlások. Program nájdete na plagátoch na nástenkách.

V nedeľu 18.6.2017 máme v našej farnosti Farský deň. Zároveň je tento deň dňom otcov. Srdečne pozývame na program, ktorý začne v bazilike o 16.00 hod koncertom zboru Sedmohlások a bude pokračovať v oratóriu, futbalovým zápasom a gulášom.

Na budúcu nedeľu 18. júna 2017 bude nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Stretáme sa o 14.30 v Oratóriu. Účasť detí je povinná.


Ohlášky predsobášom
Dňa 17. 6. 2017 chcú v našej farnosti uzavrieťmanželstvosnúbenecMichal Kasala z farnosti Studienka a snúbenicaGabriela Matulová z farnosti Šaštín-Stráže.Ak by niektovedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskomúrade.Snúbencovvkladáme do našich modlitieb.

Liturgický kalendár :
Utorok:Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi–spomienka
Štvrtok:Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - slávnosť
Nedeľa:11. nedeľa v cezročnom období

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo