FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého -Turíce

Dnešnou Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 4. júna 2017 sa končí Veľkonočné liturgické obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Dnes na slávnosťZoslania Ducha Svätého 4. júna 2017 je možnosť získania úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Získa ich veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu VeniCreator.

Taktiež dnes 4.júna 2017 o 14.30 hod. bude v Bazilike Mariánska hodinka s požehnaním pútnikov.

Dnes4. júna 2017 je nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Stretáme sa o 16.00 v Oratóriu. Účasť detí je povinná.

Svätodušný pondelok,čiže zajtra 5. júna 2017 bude púť seniorov a chorých. Hlavnú pútnickú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať otec biskup Mons. František Rábek. Podrobný program nájdete na plagátoch na nástenkách a internetovej stránke baziliky.

V utorok 6. 6. 2017 je 30. výročie návštevy sv. Matky Terezy v našej Národnej svätyni. Túto udalosť si pripomenieme svätou omšou o 18.00 hod.

Na budúcu nedeľu 11. júna 2017 bude nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie o 15.00 hod.

Informujeme, že v sobotu 17. júna 2017 sa v Gbeloch uskutoční prehliadka speváckych zborov.Účinkuje aj náš zbor sedmohlások. Program nájdete na plagátoch na nástenkách.

Výťažok zbierky na katolícke masmédiá z minulej nedele bol 1.119 eur. Za Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.


Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Bonifáca biskupa a mučeníka–spomienka alebo Svätodušný pondelok
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza - sviatok
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice- slávnosť

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo