FARSKÉ OZNAMY
Šiesta veľkonočná nedeľa

Dnešnú nedeľu 21. mája 2017 sa májová pobožnosť začne o 14.00 hod.

Túto nedeľu 21. mája 2017 vás animátori z nášho Oratória pozývajú na Mariánsky kros. Je to Mariánsky beh doplnený o prekážky, ktoré budú pripravené na ihrisku v Oratóriu. Začiatok registrácie bežcov je o 14:00 hod. a prvá kategória štartuje o 14:35 hod.! Bude treba prekážky preskočiť a podliezť, skákať vo vreci, prejsť labyrintom a preplaziť sa ,,tmou,,. Skoro všetky prekážky budú na tráve, preto vás prosíme, aby ste došli športovo oblečení a mali aj čisté veci na prezlečenie.! Pretekať sa bude v rôznych kategóriách, sú pripravené ceny pre súťažiacich a po behu budeme grilovať. Realizačný tím behu sa na vás už veľmi teší. Srdečne všetkých pozývame.

Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami, ktorých obsahom sú prosby o úrodu. Záväzný je jeden deň.

Vo štvrtok 25. mája 2017 je prikázaný sviatok slávnosť Nanebovstúpenie Pána.Dodatočná sv. omša v bazilike bude aj o 10.30 hod.

V piatok 26. mája 2017 začneme novénu k Duchu Svätému, ktorú sa budeme modliť po večernej svätej omši.

Na budúcu nedeľu 28. mája 2017 bude nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Stretáme sa o 15.00 v Oratóriu. Účasť detí je povinná.

Prosíme, aby si záujemcovia, ktorí si rezervovali miesta na muzikál Povolanie pápež na sobotu 10. júna 2017 v divadle v Nitre, zaplatili u pani Machovej poplatok. Ak by mal ešte niekto záujem, môže sa prihlásiť ako náhradník.

Výťažok dnešného "zvončeka" bude použitý na výrobu slávnostných farských krojov, ktoré zostanú majetkom farnosti a budú sa používať pri rôznych slávnostných príležitostiach.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Zároveň je to 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov.


Liturgický kalendár :
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok: Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo