FARSKÉ OZNAMY
Piata veľkonočná nedeľa

Túto nedeľu 14. 5. 2017 je Púť mamičiek v požehnanom stave, s témou „Mamička môj prvý príbytok.“ Začína sa sv. omšou o 10.30 hod. , po nej nasleduje prednáška.

Dnes 14.5.2017 bude nácvik s deťmi, ktoré idú na prvé sväté prijímanie. Stretáme sa o 13:15 v Oratóriu. Účasť detí je povinná.

Všetky mamičky pozývame dnes 14. 5. 2017 o 15. hodine na koncert detského spevokolu 7hlások pri príležitosti sviatku Dňa matiek.

Po koncerte detského spevokolu 7hlások bude v zimnej kaplnke stretnutie horliteliek Ružencového bratstva našej farnosti.

V nedeľu 21.mája vás animátori z nášho oratka pozývajú na Mariánsky kros. Je to Mariánsky beh doplnený o prekážky, ktoré budú pripravené na ihrisku v oratku. Začiatok registrácie bežcov je o 14:00 hod. a prvá kategória štartuje o 14:35 hod.! Bude treba prekážky preskočiť a podliezť, skákať vo vreci, prejsť labyrintom a preplaziť sa ,,tmou,,. Skoro všetky prekážky budú na tráve, preto vás prosíme, aby ste došli športovo oblečení a mali aj čisté veci na prezlečenie.! Pretekať sa bude v rôznych kategóriách, sú pripravené ceny pre súťažiacich a po behu budeme grilovať. Realizačný tím behu sa na vás už veľmi teší. Srdečne všetkých pozývame.

Milí rodičia, aj tento rok organizujú animátori a pavlíni z našej farnosti Letný prímestský tábor v oratóriu v termíne od 3. 7. – 14. 7. 2017. Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa, prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii u pána kostolníka.
Tábora sa môžu zúčastniť deti od skončeného 1. ročníka do 7. ročníka.
Vyplnené prihlášky si aj s príslušnými dokladmi a zálohou môžete odovzdať:
- od pondelka 15. 6. do piatka 19. 6. 2017 v oratóriu od 19,00 hod. do 20,00 hod.,
- a v stredu 17. 6. 2017 od 16,00 do 17,00 hod.
Prihlášky sa prijímajú do piatku 19. 6. 2017, alebo do naplnenia kapacity.

Naša farnosť organizuje na 10. jún 2017 (t. j. na sobotu) návštevu muzikálového predstavenia Povolanie pápež (o živote sv. Jána Pavla II.) v divadle v Nitre. Cestujeme spoločne autobusom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Machovej (0907 229 823).

Pre potreby našej farnosti - ako sú Fatimské pobožnosti, slávnostné púte či iné sviatočné príležitosti, pripravujeme slávnostné kroje, ktoré zostanú majetkom našej farnosti. Preto výťažok zo „zvončeka“ budúcej nedele bude použitý na výrobu týchto krojov.

Zbierka na seminár z minulej nedele činila 1037 eur. Za vašu štedrosť „Pán Boh zaplať“.


Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo