FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého Pastiera

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Dnes na štvrtú veľkonočnú nedeľu 7. mája 2017 je zbierka na seminár.

Dňa 13. mája 2017 (sobotu) si pripomíname 100. výročie fatimských zjavení, sv. omša v bazilike bude aj o 10.30 hod. Pápež František, za obvyklých podmienok umožnil získať odpustky pri verejnom uctievaní sochy Fatimskej Panny Márie každého 13. dňa mesiaca počas tohto jubilejného roka.

Taktiež v sobotu 13. 5. bude piata púť hasičov.

Na budúcu nedeľu 14. 5. 2017 bude Púť mamičiek v požehnanom stave, s témou „Mamička môj prvý príbytok.“ Začína sa sv. omšou o 10.30 hod. , po nej nasleduje prednáška.

Rovnako v nedeľu 14.5. bude v zimnej kaplnke stretnutie horliteliek Ružencového bratstva našej farnosti. Začne sa po skončení májovej pobožnosti v bazilike.

Novéna za rodinu k svätému Jánovi Pavlovi II. bude v Štefanove počas svätých omší o 18.00 hod. od 16. do 24. mája 2017. V nedeľu počas sv. omše o 10.30 hod.

V nedeľu 21.mája 2017 vás mladí farskí animátori pozývajú na Mariánsky kros. Je to Mariánsky beh doplnený prekážkami, ktoré budú pripravené na ihrisku v oratku. Začiatok registrácie bežcov je o 14:00 hod. Prvá kategória štartuje o 14:35 hod.! Bude treba prekážky preskočiť a podliezť, skákať vo vreci, prejsť labyrintom a preplaziť sa ,,tmou,,. Skoro všetky prekážky budú na tráve, preto vás prosíme, aby ste prišli športovo oblečení. Pretekať sa bude v rôznych kategóriách. Budú pripravené ceny pre súťažiacich a po behu budeme grilovať. Realizačný tím behu sa na vás už veľmi teší. Srdečne všetkých pozývame.

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 20.5.2017. Putovať môžete buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave od 09.30. Na ceste deti čakajú pútnické úlohy a v Marianke budú pre ne pripravené stanovištia, kde sa dozvedia zaujímavosti o Zjaveniach Panny Márie vo Fatime, a tiež vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom spojená so zasvätením Panne Márii. Z lásky k Pánovi Ježišovi, ktorú Mu máme prejavovať aj službou chudobným, môžu deti priniesť so sebou ako obetný dar sušené mlieko pre rodiny v núdzi. (v prílohe je plagát a informačný list)

Oznamujeme veriacim, že na 100.výročie zjavení Panny Márie vo Fatime začne slovenské vysielanie Rádia Mária, ktoré bude možné nateraz sledovať prostredníctvom webovej stránky: http://radiomariaslovakia.sk/

Dávame do pozornosti pozvanie pre všetkých mladých na Cliptime - arcidiecézne stertnutie mladých s názvom S TEBOU vo Svätom Jure 12.-14. mája. Všetky informácie o téme, prednáškach, hosťoch a účinkujúcich nájdete na stránke cliptime.sk.

V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.
Podrobné informácie o týchto podujatiach nájdete na plagátoch na informačných tabuliach.

Liturgický kalendár :
Sobota : Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo