FARSKÉ OZNAMY
Tretia veľkonočná nedeľa

Mesiac máj je osobitným spôsobom zasvätený Panne Márii a preto Vás chceme ešte viac povzbudiť k stretnutiu sa s Našou Nebeskou Matkou počas mariánskej hodinky, ktorá je v našej bazilike od pondelka do piatku o 17.00 hod. Májová pobožnosť bude počas tejto hodinky a v nedeľu o 14.30 hod.

Pozývame Vás na farský výlet do Smoleníc v pondelok 1.mája 2017. Odchod vlaku je o 9.43 hod. stretneme sa na vlakovej stanici o 9.30 hod. Chceme tento deň prežiť ako farská rodina. Budeme mať svätú omšu, opekačku, pobyt v prírode, nejaké hry pre deti. Radi Vás uvidíme.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci máj. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas celého týždňa pred a počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

V prvú sobotu mesiaca, 6. mája 2017 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec biskup Mons. František Rábek.

Na budúcu, Štvrtú veľkonočnú nedeľu 7. mája 2017sa bude konať zbierka na seminár.

Slávnosť prvého sv. prijímania bude v našej farnosti 25. júna 2017 o 10. 30 hod.

Dávame do pozornosti pozvanie pre všetkých mladých na Cliptime - arcidiecézne stertnutie mladých s názvom S TEBOU vo Svätom Jure 12.-14. mája. Všetky informácie o téme, prednáškach, hosťoch a účinkujúcich nájdete na stránke cliptime.sk.

V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda : Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo