FARSKÉ OZNAMY
Druhá Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnešná druhá Veľkonočná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva (23.4.2017). Za obvyklých podmienok pri verejnom uctievaní obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke môžeme získať úplné odpustky.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže organizujú dnes na sviatok Božieho milosrdenstva (23. 4. 2017) púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky. Každoročne sa druhú Veľkonočnú nedeľu na tomto mieste koná slávnostná sv. omša. Odchod autobusu bude dnes o 13.45 hod. pred bazilikou. Cena za autobus je 2,50 € za osobu. Záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť u pána kostolníka.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť pri zbierke na Boží hrob, ktorá vyniesla 545€.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti a niečo o nás pavlínoch. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stojanoch v Bazilike.

Púť miništrantov v našej Bazilike bude v sobotu 29. 4. 2017. Začiatok púte je o 9.00 hod. Informácie nájdete na plagátoch.

Oznamujeme, že slávnosť prvého sv. prijímania bude v našej farnosti 25. júna 2017 o 10. 30 hod.

Informujeme, že pondelok 1.mája 2017 chceme uskutočniť spoločný farský výlet do Smoleníc v Malých Karpatoch.

V Bazilike je natrvalo od pondelka do piatku o 17.00 hod. Mariánska pobožnosť, čiže vždy hodinu pred večernou sv. omšou.

Dávame do pozornosti pozvanie pre všetkých mladých na Cliptime - arcidiecézne stertnutie mladých s názvom S TEBOU vo Svätom Jure 12.-14. mája. Zvýhodnená registrácia trvá do 25. apríla 2017. Pozývame zaregistrovať sa čím skôr. Všetky informácie o téme, prednáškach, hosťoch a účinkujúcich nájdete na stránke cliptime.sk.
V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

Liturgický kalendár :
Utorok: Sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok
Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo