FARSKÉ OZNAMY
Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania

Dnešná Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania (16. 4. 2017) je vrcholom celého liturgického roka. Osem dní po nej slávime veľkonočnú oktávu, ktorá je predĺžením tejto slávnosti Veľkej noci. Touto nedeľou sa začína päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná. Dnes po všetkých sv. omšiach bude farská ofera. Za Vašu štedrosť Pán Boh odmeň.

Za utorkové generálne upratovanie v Bazilike, za obetavosť pri aranžovaní výzdoby celej Baziliky, Božieho hrobu a taktiež za prípravu a realizáciu priebehu slávení celého Veľkonočného trojdnia, všetkým zúčastneným vyslovujeme veľké ĎAKUJEME.

Vyšlo druhé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti a niečo o nás pavlínoch. Je k dispozícii za symbolické jedno euro na stojanoch v Bazilike.

Zajtra (17. 4. 2017) vo Veľkonočný pondelok budú sv. omše jedine v Bazilike o 7.00, 8.45, 10.30 a 18.00 hod.

V piatok (21. 4. 2017) o 19.00 hod. po skončení večernej sv. omše, v divadelnej sále na prízemí v kláštore bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z oboch rodičov je nevyhnutná z dôvodu príprav tejto slávnosti..

Novéna k sviatku Božieho milosrdenstva (23. 4. 2017) v Bazilike bude dnešnú nedeľu a zajtra pondelok po sv. omši o 10.30 hod a cez týždeň bude pokračovať po večernej sv. omši.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže organizujú na sviatok Božieho milosrdenstva (23. 4. 2017) púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky. Každoročne sa druhú Veľkonočnú nedeľu na tomto mieste koná slávnostná sv. omša. Odchod autobusu bude o 13.45 hod. pred bazilikou. Cena za autobus je 2,50 € za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána kostolníka.

V Bazilike bude natrvalo od pondelka do piatku o 17.00 hod. Mariánska pobožnosť, čiže vždy hodinu pred večernou sv. omšou.


Požehnanú Veľkú Noc Vám všetkým praje komunita Pavlínov zo Šaštína.

 

Liturgický kalendár :
Pondelok - sobota: Veľkonočná oktáva
Druhá veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho Milosrdenstva

 


Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo