FARSKÉ OZNAMY
Kvetná nedeľa - Nedeľa Utrpenia Pána


Dnes 9. apríla 2017 na Kvetnú nedeľu bude krížová cesta o 14.00 hod. iba v Bazilike. Realizáciu a rozjímania si pripravujú deti zo zboru Sedmohlások.Pozývame deti, ich rodičov aj ostatných veriacich na túto pobožnosť.

Takisto dnešnú nedeľu bude v Bazilike predsviatočná spoveď našej farnosti. Začne o 15.00 hod. kajúcou pobožnosťou. Spovedať budú všetci kňazi z dekanátu.Zároveň o 15.00 hod. bude v spoločenskej sále duchovná obnova pre rodiny.

V utorok 11. apríla 2017 od 9.00 hod. bude v Bazilike generálne upratovanie. Prosíme Vás, aby ste sa do tejto aktivity zapojili. Vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

Na Zelený štvrtok v Katedrále sv. Martina v Bratislaveo 9.30 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský predsedať omši svätenia olejov, pri ktorej posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tomto slávení obnovia sľuby, ktoré zložili pri kňazskej vysviacke. Všetkých pozývame k účasti na tejto slávnosti.

Na Zelený štvrtok o 18.00 hod. bude v našej Bazilike sv. omša na pamiatku Pánovej večere. Po nej bude tichá adorácia do 21.00 hod.

Na Veľký piatok o 8.00 hod. budú v Bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. O 12.00 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty pre všetkých iba v areáli Baziliky. O 15.00 hod. budú v Bazilike obrady Veľkého piatku. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Boží hrob bude otvorený do 21.00 hod.

Na Bielu sobotu o 8.00 hod. budú v Bazilike ranné chvály a posvätné čítanie. Boží hrob bude otvorený od 8.00 hod. do 19.30 hod. Poklona pri Božom hrobe sa ukončí vešperami. O 20.00 hod. začnú obrady Veľkonočnej vigílie pred Bazilikou obradom svetla a slávnostným vstupom. Prineste si sviece.

Veľkonočné pokrmy požehnáme po obradoch a tiež v nedeľu po rannej sv. omši v Bazilike i v kostoloch v Strážach a na námestí.Spovedať budeme do stredy pri bohoslužbách.

Veľkonočnú nedeľu Pánovho Zmŕtvychvstania budú sväté omše v riadnom čase, ako každú nedeľu a po všetkých sv. omšiach bude farská ofera. Veľkonočný pondelok budú sv. omše iba v Bazilike o 7.00, 8.45, 10.30 a 18.00 hod.

Miestny klub KDH spolu s farským úradom Šaštín-Stráže organizujú na sviatok Božieho milosrdenstva (23.04.2017) púť k Miléniovému krížu pri obci Rybky. Každoročne sa druhú Veľkonočnú nedeľu na tomto mieste koná slávnostná sv. omša. Odchod autobusu bude o 13.45 hod. pred bazilikou. Cena za autobus je 2,50 € za osobu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána kostolníka.


Liturgický kalendár :

Kvetná nedeľa je začiatok Veľkého týždňa. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy Ježiša Krista. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Zelený štvrtok je deň ustanovenia kňazstva a Eucharistie. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré trvá Veľký piatok, Bielu sobotu a vrcholí vo Veľkonočnej vigílii.Veľký piatok je deň Pánovho umučenia a smrti. Biela sobota je dňom, kedy Cirkev v rozjímaní zotrváva pri Pánovom hrobe a očakáva jeho zmŕtvychvstanie, ktoré oslávi po súmraku,v noci obradom Veľkonočnej vigílie. Nasledujúca slávnosť Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania je vrcholom celého liturgického roka. Začína sa päťdesiatdňové Veľkonočné obdobie v ktorom sa modlíme namiesto Anjel Pána modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná.

Martin Lehončák OSPPE, správca farnosti

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ A OBRADOV V BAZILIKE

13. 4. 2017 (ŠTVRTOK) – ZELENÝ ŠTVRTOKPÁNOVEJ VEČERE
18.00 hod. - svätá omša na pamiatku Pánovej večere (Liturgia slova, umývanie nôh, Liturgia Eucharistie, prenesenie Najsvätejšej Sviatosti – poklona)
- po svätej omši tichá adorácia do 21.00 hod.
14. 4. 2017 (PIATOK) – VEĽKÝ PIATOK
SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
8.00 hod. - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
12.00 hod. - Krížová cesta (spoločná)
15.00 hod. - Obrady (Liturgia slova - pašie, poklona svätému krížu, sväté prijímanie, sprievod do Božieho hrobu – poklona)
- po obradoch bude otvorený Boží hrob do 21.00 hod.
15. 4. 2017 (SOBOTA) – BIELA SOBOTA
8.00 - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)
8.00 - 19.30 hod. Celodenná poklona pri Božom hrobe
19.30 hod. - Vešpery
20.00 hod. - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA
(obrad svetla, Liturgia slova, Liturgia krstu, Liturgia Eucharistie, eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána)
16. 4. 2017 (NEDEĽA) – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod.
17. 4. 2017 (PONDELOK) ) – VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 18.00 hod.

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo