VEĽKONOČNÉ TROJDNIE A SLÁVNOSŤ PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Rozpis svätých omší a obradov

13. 4. 2017 (ŠTVRTOK) – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

16.45 hod. - Večeradlo s Pannou Máriou

18.00 hod. -  svätá omša na pamiatku Pánovej večere (Liturgia slova, umývanie nôh, Liturgia Eucharistie, prenesenie Najsvätejšej Sviatosti – poklona)

                  -  po svätej omši tichá adorácia do 21.00 hod.

14. 4. 2017 (PIATOK) – VEĽKÝ PIATOK

SLÁVENIE  UTRPENIA A SMRTI PÁNA

8.00 hod. - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)

12.00 hod. - Krížová cesta (spoločná)

15.00 hod. - Obrady  (Liturgia slova - pašie, poklona svätému krížu, sväté prijímanie, sprievod do Božieho hrobu – poklona)

                  - po obradoch bude otvorený Boží hrob  do 21.00 hod.

15. 4. 2017 (SOBOTA) – BIELA SOBOTA

8.00 - Liturgia hodín (ranné chvály, posvätné čítanie)

8.00 - 19.30 hod.   Celodenná poklona pri Božom hrobe

19.30 hod.   - Vešpery

20.00 hod. - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

(obrad svetla, Liturgia slova, Liturgia krstu, Liturgia Eucharistie, eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána)

16. 4. 2017 (NEDEĽA) – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 19.00 hod.

17. 4. 2017 (PONDELOK) ) – VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Sväté omše o 7.00 hod., 8.45 hod., 10.30 hod., 18.00 hod.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo