FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá pôstna nedeľa

Dnes 26.3.2017 počas sv. omše o 10:30 hod. sa uskutoční slávnostné zverenie farnosti Šaštín-Stráže Rádu sv. Pavla prvého pustovníka.

 

Pobožnosť Krížovej cesty je počas pôstneho obdobia takto : v Bazilike v piatky o 17:25 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14:00 hod. , v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15:00 hod. V nedeľu, v  prípade nepriaznivého počasia bude Krížová cesta iba v Bazilike. Počas pôstnych nedelí litánie a požehnanie v Bazilike nebude.

 

Občianske združenie Savio organizuje už 12 ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Tohtoročná Tehlička je zameraná na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí v Južnom Sudáne. Animátori z našej a aj okolitých farností chcú túto zbierku ešte obohatiť osobitým spôsobom tak, že po všetkých nedeľných svätých omšiach si môžete v bazilike, na námestí a aj v Strážach za dobrovoľný príspevok odniesť chutnú palacinku.

 

25. marca 2017 sa začali modlitby druhého ročníka akcie Deväť mesiacov za život a Duchovnej adopcie počatého dieťaťa.V rámci týchto aktivít máme možnosť prejaviť úctu k životu každého človeka od počatia.

 

Pri príležitosti dňa učiteľov bude v Bazilike v utorok 28.3.2017 o 12.30 hod. odslúžená sv. omša pre učiteľov.

 

Dňa 30. marca 2017 bude zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislavy, na ktorom sa bude opäť prejednávať návrh Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestnenia herní na jeho území. Pozývame Vás zapojiť sa do modlitby alebo pôstu na tento úmysel.

 

V prvú sobotu mesiaca, 1. apríla 2017 sa fatimská pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16:00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavný celebrant a kazateľ bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 

Podobne ako po minulé roky aj v tomto roku Katedra hudby na PF KU v Ružomberku ponúka organistom a kantorom týždenný kurz hry na organe, spevu, gregoriánskeho chorálu a dirigovania. Viac informácií možno nájsť na webových stránkach: (https://www.facebook.com/KHKURK alebo http://www.kh-ku.webnode.sk.)

 

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ - znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

 

Liturgický kalendár :  Piata pôstna nedeľa

 

Martin Lehončák OSPPE

                 správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo